Kronika

V kroniki Brinke zapisujemo dogodke, ki so se zgodili v času našega ustvarjanja. Pišemo o nastopih, o dogajanju v zboru, o novostih in spremembah in še čem drugem…

 

Kroniko zapisuje: Biserka Jakopin